Blogg

RSS

Behöver du mer plats?

12 Nov 2013

Överväger ni att utöka verksamheten och behöver mer plats, eller har det redan skett så att det börjar bli trångt? Testa de här idéerna för att maximera utrymmet i dina nuvarande lokaler. Inventarier: Beräkna mängden inventarier som du behöver ha till hands och jämför det med vad du faktiskt har i lokalerna. Avgör om det [...]


Bra att tänka på om kommersiella lokaler

30 Sep 2013

Att hyra kommersiella lokaler är nästan alltid en relativt sett mycket stor kostnad för nya företagare, eller det företag som expanderar. Det innebär att det är viktigt att väga sina val innan man skriver på några papper. Att skaffa rätt hyresavtal är helt enkelt en viktig aspekt av att vara en klok företagare. När det [...]