Behöver du mer plats?

Överväger ni att utöka verksamheten och behöver mer plats, eller har det redan skett så att det börjar bli trångt? Testa de här idéerna för att maximera utrymmet i dina nuvarande lokaler.

Inventarier: Beräkna mängden inventarier som du behöver ha till hands och jämför det med vad du faktiskt har i lokalerna. Avgör om det är värt kostnaden för att lagra det och låta det ta upp värdefullt utrymme.

Plats mellan platserna: Om du använder flyttbara väggar eller har ett öppet kontorslandskap, titta på bredden mellan de individuella arbetsplatserna och se om det finns plats att spara. Människor behöver inte så stor plats för att ta sig fram, men det är annorlunda med stora maskiner. 

Hör med en inredningsarkitekt: En arkitekt kan lättare göra en korrekt bedömning av din nuvarande layout kontra vad ditt utrymme egentligen har för kapacitet. En lämplig layout kan inte bara spara pengar utan att öka produktiviteten och säkerheten för de anställda. 

Ändå trångt? I slutändan kan du faktiskt behöva utöka ditt utrymme. Det som återstår är att höra av dig till hyresvärden för att ta reda på vad som finns till ditt förfogande. 

12 Nov 2013