Bra att tänka på om kommersiella lokaler

Att hyra kommersiella lokaler är nästan alltid en relativt sett mycket stor kostnad för nya företagare, eller det företag som expanderar. Det innebär att det är viktigt att väga sina val innan man skriver på några papper. Att skaffa rätt hyresavtal är helt enkelt en viktig aspekt av att vara en klok företagare.

När det gäller hyresavtal är villkoren och hyran de absolut viktigaste punkterna.  Därför kan det vara vettigt att förhandla om ett eller två års kontrakt och se till att det går att både säga upp eller förnya när den tiden kommer. Man måste också vara beredd på eventuella hyreshöjningar under hyrestiden och budgetera för detta.

I vissa fall kan det vara bra att anlita en mäklare som hittar rätt lokaler åt ditt företag, men mest kostnadseffektivt är det som regel att förhandla direkt med hyresvärden.

Ta reda på om det finns andra kostnader förutom månadshyra som du kommer att ansvara för. El och eventuell uppvärmning är en annan kostnad du behöver tänka på när det gäller att hyra lokaler. I vissa fall kan vatten, värme och el mätas på individuell basis eller de kan bestämmas per kvadratmeter.

När det gäller kostnader är det en bra idé att fråga hyresvärden om vad tidigare hyresgäster betalat eller få en kostnadsuppskattning baserat på storleken. Om du vet det kommer du att ha en uppfattning om hur mycket som tillkommer utöver hyran.

När det gäller reparationer och underhåll faller bördan för underhåll av fastigheten generellt på hyresvärden när det handlar om ett rent hyresavtal. Vissa undantag finns för kommersiella lokaler när det gäller mängden av underhåll och reparationer som hyresgästen förväntas utföra, men i de flesta fall rör detta bara lös egendom.

30 Sep 2013